Qui som?

L'Associació Artística Desperta Espurnes és una entitat sense ànim de lucre formada per un equip de professionals i voluntaris vinculats a diferents àmbits: artístic, educació, de lleure, cultural i social.

El nostre camp d'intervenció són les escoles de primària, instituts, entitats socials i culturals.

A nivell social i de l'educació treballem en l'àmbit de la intervenció social on hem realitzat i realitzem col·laboracions amb altres col·lectius, associacions e institucions.

També treballem per difondre la cultura a través de muntatge d'espectacles així com tallers artístics per a nenes, nens i adolescents així com amb altres col·lectius com la gent gran, persones amb necessitats educatives especials...

La nostra intervenció en el desenvolupament de la creativitat per incidir positivament en un canvi de valors dels quals destaquem entre d'altres: la participació activa, la solidaritat, el respecte al medi ambient, al grup d'iguals, la imaginació i la integració.Una vessant complementària del nostre col·lectiu són els agermanaments socials.

En aquesta direcció s'han establert dos agermanaments amb entitats de Colòmbia i de Nicaragua

Els Inicis

La idea embrionaria de l'associació inicia a l'estiu del 2005 i es formalitza el mes de maig del 2007, moment en el qual es constitueix.

 

La il·lusió de treballar a través de les arts plàstiques i escèniques amb infants i joves del Moianès, juntament amb la voluntat d'ampliar les activitats artístiques que s'ofereixen als municipis, va fer neixer fa anys la idea de crear una associació que recollís les nostres inquietuds.

 

Actualment l'associació ha anat creixent en ofertes educatives, culturals i socials.

Ampliant les activitats tant d'espectacles com de formació i acompanyament personal, de nous talleristes i professionals amb experiència en la intervenció social.

Què fem?

Promoure e incentivar la participació de les persones en activitats de cultura popular.

Oferir una acción educativa a partir d'intervencions recolzades des de la creativitat i l'art a infants i adolescents, escolaritzats o no, per ajudar a millorar la seva adaptació a l'entorn.

Oferir suport a escoles, instituts i altres espais educatius, realitzant intervencions des de l'educació no formal, tallers artístics i d'altres, per a contribuir en la millora de l'èxit escolar.

Donar suport a iniciatives,projectes i accions culturals d'altres entitats o col·lectius i promoure la col·laboració entre associacions amb finalitats educatives i culturals.

Oferir un espai de trobada per a promocionar i promoure una millora en l'oferta dactivitats de la comarca del Moianès, dinamitzant festes Majors, casals d'estiu i tallers artístics de formació.

Treballar localment i globalment.

Promoure i conscienciar el respecte per a l'entorn natural aconseguint, en la mesura del possible, un canvi en habits saludables i actituds.