els fins de l'associació

1- Oferir i facilitar un espai de trobada i d'intercanvi artístic que ajudi a generar una millora en l'oferta d'activitats socials i culturals de la comarca.

 

2- Promoure i incentivar la participació de les persones en activitats i iniciatives socials i culturals.

 

3- Oferir tallers artístics de formació.

 

4- Donar suport a iniciatives, projectes i accions socials i culturals d'altres entitats i/o col·lectius.

 

5- Oferir accions educatives per acompanyar el desenvolupament integral de les persones.

 

6- Treballar amb i per a diferents col·lectius, tals com: infants,joves,famílies,adults,gent gran i col·lectius amb necessitats educatives especials.

 

7- Oferir suport a les escoles i instituts, realitzant intervencions des de l'educació no formal, tallers artístics i d'altres, per a contribuir en la millora de l'èxit escolar. 

 

8- Promoure i conscienciar el respecte per l'entorn natural i el medi ambient, aconseguint en la mesura del possible un canvi d'actituds.

 

9- Facilitar i promoure la col·laboració entre associacions amb finalitats socials, educatives i culturals.


10- Promoure la participació dels socis/es en el desenvolupament de projectes.

 

11- Promoure la participació ciudadana, el treball comunitari, el compromís social i el voluntariat.

 

12- Incidir en la transformació social.

 

13- Fomentar valors com el respecte, la cultura per la pau, la cooperació, la solidaritat, la responsabilitat social, el diàleg, la igualtat i la creativitat.