Cooperació i Solidaritat

 

Dins de l'àmbit de cooperació i Solidaritat estem agermanats amb dues entitats llatinoamericanes, aquestes es dediquen al desenvolupament comunitari i a la 

protecció de menors.

 

La cooperació que tenim amb ambdues entitats és de triple vessant:

 

      1.Intercanvi d'esforços, recursos                                    

             humans i projectes.

      2.Jornades Solidàries.

    

      3. Projecte de Natació amb Inhijambia

 


Jornades Solidàries

 Un cop l'any els Desperta Espurnes organitzem les Jornades Solidàries.

Durant dos dies, a Collsuspina i Moià, es dinamitzen activitats gratuïtes adreçades als infants i famílies: jocs, tallers,xerrades,concerts i diversos espectacles.

 

Totes les activitats i energies desplegades en aquestes jornades solidàries van dirigides a obtenir recursos que es destinen integrament a les dues entitats amb les que estem agermanats.

 

Els recursos serveixen per donar continuitat als diversos tallers que s'imparteixen a Inhijambia a Managua, Nicaragua, i per donar suport a projectes infantils i juvenils que desenvolupa Laudes Infantis a Bogotà, Colòmbia.

 

Per tercer any, hem volgut millorar el format ja existent editant un doble disc amb la col·laboració d'animadors infantils, cantautors i grups músicals.

 

Si voleu més informació sobre el disc, cliqueu aquí.


Agermanaments

L'associació Artística Desperta Espurnes està agermanada amb dues entitats llatinoamericanes: 

 

La FUNDACIÓ LAUDES INFANTIS i L'ASSOCIACIÓ INHIJAMBIA.

 

 

La fundació Laudes Infantis, creada l'any 1998 a Santa Fé de Bogotà a Colòmbia, és una organització de treball a terreny sense ànim de lucre dedicada al desenvolupament comunitari.

 

Laudes Infantis treballa directament amb famílies desplaçades pel perllongat conflicte intern que té lloc a les àrees rurals del país.

 

L'objectiu és crear un ambient més humà i digne en barris marginals i prevenir la desintegració familiar oferint als joves de les comunitats eines per enfortir la seva autoestima, la confiança en sí mateixos i potenciar les seves capacitats a través de l'art i d'activitats lúdiques i educatives.

 

El seu funcionament es basa en el "trueque" social, una oportunitat pel desenvolupament comunitari que estableix relacions d'igualtat i fomenta la participació comunitària.

 

www.laudesinfantis.org

 

 L'Associació Inhijambia és una institució sense ànim de lucre fundada l'any 2000 que atén a nenes, adolescents i joves en situació d'alt risc, amb antecedents en toxicomanies, violència intrafamiliar i abús i explotació sexual.

 

Aquests infants i joves provenen del "focus" del Mercat Oriental de Managua i d'assentaments i barris marginals de la capital nicaragüenca.

 

Inhijambia brinda un acompanyament integral en tres fases diferenciades:

 

-La primera fase de detecció i capacitació al carrer i acompanyament al Centre d'acollida.

-La segona fase d'empoderament i formació del Centre de Dia

-La tercera fase d'incorporació a la vida independent on es guanyen la vida de forma autònoma integrant-se al mercat laboral o a partir d'unitats productives que l'entitat ha ajudat a posar en marxa.

 

www.inhijambia.org