Tallers, formació artística

Un dels eixos principals de l'associació és la formació artística, disposem de tallers tant d'arts plàstiqes com d'arts escèniques.

Adrecem la nostra oferta formativa a tot tipus d'entitats públiques o privades que apostin pel desenvolupament integral dels infants i adolescents mitjançant l'art i la creativitat.

 

Destinem la nostra Tasca lúdica i formativa a escoles, espais i entitats per a infants i adolescents.

També atenem a d'altres col·lectius com gent gran, persones amb discapacitat i infància amb risc d'excusió social.

 

Totes les activitats i tallers estan adaptats. Dependrà de la periodicitat, pot ser un curs monogràfic, un extraescolar  que duri un trimestre i bé sigui anual.

També dependrà de les edats, els talleristes s'encarregaràn de fer l'activitat adecuada a les necessitats.