TALLER DE TEATRE

Inicialment s'introduiex l'aprenentatge en tècniques teatrals mitjançant jocs i dinàmiques que ajudin com a eina per el reconeixement del propi cos i l'expressió.

Tots els dies de taller es treballa amb l'aprenentatge dels escalfaments, tant de cos com de veu.

 

Quan ja s'ha assolit certa improvització i exercicis dinàmics es crea una història per ser representada.

A partir de tot el grup, amb la tria de la història, dels personatges es potencia el treball en equip i la cohesió i solidaritat entre companyes i companys.

 

Després es passa a treballar en els assajos per tal de portar-la a l'escenari.

 

Tots els dies de taller es treballa amb l'aprenentatge dels escalfaments, tant de cos com de veu.

TORNA A TALLERS